Retolació de vehicles comercials i industrials, semi-remolcs, cubes,..
Retolació integral de vehicles.